Usnesení z 5. jednání Rady města konané dne 2.3.2020