Usnesení z 4. jednání Rady města konané dne 17.2.2020