Usnesení z 10. jednání rady 15.4.2015 příloha - samovýroba a prodej dříví