Město a samospráva

Město Benešov nad Ploučnicí je spravováno zastupitelstvem, které rozhoduje o majetkoprávních úkonech obce a dalších záležitostech dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jeho novel. Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá právě zastupitelstvu obce. Ve vedení města pak stojí starosta.

15.12.

2020

Nové aktuální informace pro čtenáře

Vážení a milí čtenáři. Tak nám po pár dnech PES znovu seskočil ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemických opatření, to znamená, že prostory knihovny se s účinností...

4.12.

2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČTENÁŘE

Milí čtenáři, od pondělí 7.12.2020, v návaznosti na platný 3. stupeň protiepidemických opatření a za dodržení stanovených hygienických pravidel (tzn. 1 čtenář na 15m2 a...