Název:
Benešovská teplárenská společnost, s.r.o.
Adresa
Benešovská teplárenská společnost, s.r.o.
náměstí Míru 17
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Účet
2906141001/5500
Datová schránka
wmyragy
Datová schránka
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11732
25013530
DIČ
CZ25013530

Jednatel
Stanislava Hrstková, 731 458 031
Technik společnosti
Jakub Mácha, 775 054 043
Email
Kotelny - služba
606 299 085

Cenové kalkulace – vývoj ceny tepla – vývoj výroby tepla

Cenové kalkulace – vývoj ceny tepla 2022 - lokalita 1 a lokalita 2 - viz níže v příloze 

VIZE

SPOKOJENÍ ODBĚRATELÉ – OPTIMÁLNÍ CENA TEPLA – MODERNÍ TECHNOLOGIE – FUNGUJÍCÍ SPOLEČNOST

CÍLE
- Dosažení úrovně ceny tepla ve spodní hranici a pod celorepublikovým průměrem se srovnatelnými zdroji (plynové blokové kotelny) 
- Modernizace soustavy (nový kondenzační kotel s optimálním výkonem vzhledem k vývoji celkové výroby tepla, dále obnova rozvodů tepla – snížení tepelných ztrát na minimum)
- Napojení škol na CZT
- Další kroky vedoucí ke snížení ceny tepla pro konečného zákazníka (KOGENERACE, snižování – stabilizace nepřímých nákladů, nákup energií prostřednictvím burzy)

Aktuálně:

Zajímavé odkazy: ADTT proti odpojování od soustav CZT: Videozáznam ze setkání s odběrateli https://www.youtube.com/watch?v=_pPBE_5Oy30

Další "šmejdi" u dveří http://www.eru.cz/cs/-/dalsi-smejdi-u-dveri