Rada města - volba na ustavujícím ZaM 19.10.2022

(členové rady města jsou zároveň členy zastupitelstva města)

Petr Jansa - starosta města

Bc. Andrea Kulíková - neuvolněná místostarostka města

MUDr. Jiří Slavík

Ivan Neliba 

František Buchta