Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí Rozhodnutím prezidenta publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. 

Sbírka zákonů

Den vyhlášení voleb:  5. dubna 2022

Dny konání voleb: 
Volby do zastupitelstev obcí - termín konání pátek 23. září a sobota 24. září 2022.

V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz. Pokud chcete volit zastupitele ve své obci, je nutné se v době voleb nacházet v místě svého trvalého bydliště.

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:

  • registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,
  • nezávislí kandidáti,
  • sdružení nezávislých kandidátů,
  • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Registrovanou politickou stranou a politickým hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané v rejstříku politických stran a politických hnutí.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

Z těchto, shora uvedených informací, vyplývá, že ten, kdo podal kandidátní listinu pro volby do zastupitelstev obcí 2022, má právo delegovat své členy a náhradníky do okrskových volebních komisí. Termín delegování je do 24. srpna 2022 do 16.00 hodin (§ 17/2 zákona).

Kontakt na pracovníky odpovědné za organizačně technické zabezpečení voleb v rámci  POÚ Benešov nad Ploučnicí: 

 Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí HS odboru,  412 589 804, 724 857 337, cvancarova@benesovnpl.cz

 Bc. Jana Dolejšová, DiS., FP odbor, 412 589 809; dolejsova@benesovnpl.cz

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí je jako pověřený obecní úřad ve funkci registračního úřadu pro obce, které jsou uvedené v příloze. Kandidátní listiny se podávají na MěÚ Benešov n.Pl., náměstí Míru 1,  Benešov n.Pl., 2. patro, č. dv. 26, a to nejpozději do 19.07.2022 do 16:00 hodin.