Termín konání voleb do zastupitelstev krajů 2024

Kancelář prezidenta republiky publikovala 27.5.2024 na webu zprávu o stanovení dnů pro konání voleb do zastupitelstev krajů a to pátek 20. září a sobotu 21. září 2024.

Kontakt na pracovníky odpovědné za organizačně technické zabezpečení voleb v rámci  POÚ Benešov nad Ploučnicí: 

 Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí HS odboru,  412 589 804, 724 857 337, cvancarova@benesovnpl.cz

 Bc. Jana Dolejšová, DiS., FP odbor, 412 589 809; dolejsova@benesovnpl.cz

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí je jako pověřený obecní úřad ve funkci registračního úřadu pro obce ve své spádové oblasti.