207 ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. června 2022
o vyhlášení volby prezidenta republiky
Podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
vyhlašuji volbu prezidenta republiky a stanovím dny jejího konání na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023.

Případné druhé kolo volby - pátek 27. a sobota 28.ledna 2023. 

Další informace v sekci volby prezident 2023.

Nové volby do zastupitelstev obcí 2023 - termín konání 25.3.2023 - více v sekci Nové volby do ZO 2023

Výsledek voleb - obec Valkeřice

Ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan svým rozhodnutím ze dne 27. října 2022, 14. listopadu 2022, 5. prosince 2022 a 21. prosince 2022 vyhlásil na den 25. března 2023 nové volby do zastupitelstev obcí - okres Děčín , obec Valkeřice.

Kontakt na pracovníky odpovědné za organizačně technické zabezpečení voleb v rámci  POÚ Benešov nad Ploučnicí: 

 Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí HS odboru,  412 589 804, 724 857 337, cvancarova@benesovnpl.cz

 Bc. Jana Dolejšová, DiS., FP odbor, 412 589 809; dolejsova@benesovnpl.cz

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí je jako pověřený obecní úřad ve funkci registračního úřadu pro obce, které jsou uvedené v příloze.