Zastupitelstvo města - 24.2.2021 od 17 hodin - městské kulturní zařízení