Zastupitelstvo města - 21.1.2021 od 16 hodin - městské kulturní zařízení