Záměr přijetí daru p.č. 775/6 a p.č. 775/7, k.ú. Ovesná