Vyžádejte si “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“