Vyrozumění o místě a termínu konání školení (volby 2020)