Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - optické sdělovací kabely - Soutěsky, Malá Veleň