Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného a vodoprávního řízení - vrtaná studna Valkeřice