Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dopravním značením