Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci dopravním značením