Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na MK dopravním značením