Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - osazení svislého a vyznačení vodorovného dopravního značení