Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK