Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - osazení svislého a vyznačení vodorovného dopravního značení