USNESENÍ VLÁDY ČR - NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů