Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - dražební vyhláška č.j. 185EX 1390/19-43