Schválený závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska za rok 2020