Pravidla rozpočtového provizoria Dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Benešovska