Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska za rok 2020