MěÚ Benešov n. Pl., stavební úřad - oznámení o možnosti převzít písemnost (MUBN-5508/2020/Za)