Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození