II. rozhodnutí KoPU Ovesná (Státní pozemkový úřad)