Ukončení činnosti okrskových volebních komisí v Benešově nad Ploučnicí

Na základě vydaného rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na neplatnost volby prezidenta dne 21.02.2023 je tímto dnem ukončena činnost okrskových volebních komisí Benešov nad Ploučnicí.

Od 22.02.2023 plyne 30denní lhůta pro vyplacení odměn za práci v komisích.

Odměny budou vyplaceny všem členům tak, jak si uvedli do osobního dotazníku.