Prezident  České republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.

Případné 2. kolo voleb do Senátu - NEKONÁ SE !

Harmonogram - volby do Senátu Parlamentu ČR 

Informace k voličským průkazům


Informace k činnosti okrskových volebních komisí:
Informujeme všechny členy okrskových volebních komisí, že u Krajského soudu v Ústí nad Labem byly podány tři žaloby na neplatnost hlasování u voleb do zastupitelstev krajů.
Činnost okrskových volebních komisí zatím nekončí.
O dalším postupu budou všichni členové včas informováni.