Volby 2021 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Termín konání - 8. a 9. října 2021

Informace pro voliče - izolace nebo karanténa Covid-19:
Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 15. září 2021 nebyl na území České republiky zrušen stav pandemické pohotovosti, mohou voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 využít zvláštní způsoby hlasování. Veškeré informace naleznou voliči v přílohách.
Úkony spojené se zvláštním způsobem hlasování zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. V případě jakýchkoliv dotazů je možné kontaktovat krajský úřad Ing. Michaelu Válkovou, tel. 475 657 308, e-mail: valkova.m@kr-ustecky.cz.