11.12. v 17:00 zasedání zastupitelstva města v městském kině